Queries, comments, suggestions? Please contact us.Search results (95 hits)

0%151-13-31
przekaźnik elektryczny
[151 - Electrical and magnetic devices]
0%444-01-01
przekaźnik elektryczny
[444 - Elementary relays]
0%444-01-02
przekaźnik pomocniczy
[444 - Elementary relays]
0%444-01-03
przekaźnik pośredniczący (bezzwłoczny)
[444 - Elementary relays]
0%444-01-04
przekaźnik elektromechaniczny
[444 - Elementary relays]
0%444-01-05
przekaźnik elektromagnetyczny
[444 - Elementary relays]
0%444-01-06
przekaźnik statyczny
[444 - Elementary relays]
0%444-01-07
przekaźnik monostabilny
[444 - Elementary relays]
0%444-01-08
przekaźnik bistabilny
[444 - Elementary relays]
0%444-01-09
przekaźnik spolaryzowany (pośredniczący)
[444 - Elementary relays]
0%444-01-10
przekaźnik niespolaryzowany
[444 - Elementary relays]
0%444-03-04
pobudzić przekaźnik (dotyczy przekaźników pośredniczących)
[444 - Elementary relays]
0%444-07-05
przekaźnik wadliwy
[444 - Elementary relays]
0%445-01-01
przekaźnik czasowy
[445 - Time relays]
0%445-01-02
przekaźnik z opóźnionym zadziałaniem
[445 - Time relays]
0%445-01-03
przekaźnik z opóźnionym powrotem
[445 - Time relays]
0%445-01-04
przekaźnik z opóźnionym powrotem, z wejściem sterującym
[445 - Time relays]
0%445-01-05
przekaźnik z opóźnionym zadziałaniem i opóźnionym powrotem, z wejściem sterującym
[445 - Time relays]
0%445-01-06
przekaźnik migowy
[445 - Time relays]
0%445-01-07
przekaźnik migowy symetryczny
[445 - Time relays]
0%445-01-08
przekaźnik migowy asymetryczny
[445 - Time relays]
0%445-01-09
przekaźnik rozruchowy gwiazda-trójkąt
[445 - Time relays]
0%445-01-10
przekaźnik czasowy sumujący
[445 - Time relays]
0%445-01-11
przekaźnik czasowy impulsowy
[445 - Time relays]
0%445-01-12
przekaźnik czasowy impulsowy z wejściem sterującym
[445 - Time relays]
0%445-01-13
przekaźnik interwałowy
[445 - Time relays]
0%445-01-14
przekaźnik interwałowy z wejściem sterującym
[445 - Time relays]
0%445-01-15
przekaźnik interwałowy ze zmiennym interwałem, sterowany narastającym zboczem sygnału
[445 - Time relays]
0%445-01-16
przekaźnik interwałowy ze zmiennym interwałem, sterowany opadającym zboczem sygnału
[445 - Time relays]
0%445-01-17
przekaźnik czasowy o wydłużonym sygnale wyjściowym
[445 - Time relays]
0%445-01-18
przekaźnik czasowy włączony szeregowo z obciążeniem
[445 - Time relays]
0%447-01-01
przekaźnik elektryczny
[447 - Measuring relays]
0%447-01-02
przekaźnik pomiarowy
[447 - Measuring relays]
0%447-01-03
przekaźnik pomiarowy zwłoczny
[447 - Measuring relays]
0%447-01-04
przekaźnik pomiarowy zwłoczny zależny
[447 - Measuring relays]
0%447-01-05
przekaźnik pomiarowy zwłoczny niezależny
[447 - Measuring relays]
0%447-01-06
przekaźnik elektromechaniczny
[447 - Measuring relays]
0%447-01-07
przekaźnik elektromagnetyczny
[447 - Measuring relays]
0%447-01-08
przekaźnik statyczny
[447 - Measuring relays]
0%447-01-09
przekaźnik analogowy
[447 - Measuring relays]
0%447-01-10
przekaźnik cyfrowy
[447 - Measuring relays]
0%447-01-11
przekaźnik mikroprocesorowy
[447 - Measuring relays]
0%447-01-12
przekaźnik polaryzowany prądu stałego
[447 - Measuring relays]
0%447-01-13
przekaźnik polaryzowany prądu przemiennego
[447 - Measuring relays]
0%447-01-14
przekaźnik zabezpieczeniowy
[447 - Measuring relays]
0%447-01-15
przekaźnik sterujący
[447 - Measuring relays]
0%447-01-16
przekaźnik zabezpieczeniowy zintegrowany
[447 - Measuring relays]
0%447-01-17
przekaźnik sterujący zintegrowany
[447 - Measuring relays]
0%447-01-18
przekaźnik zintegrowany zabezpieczeniowy i sterujący
[447 - Measuring relays]
0%447-01-19
przekaźnik adaptacyjny
[447 - Measuring relays]
0%447-01-20
przekaźnik pierwotny
[447 - Measuring relays]
0%447-01-21
przekaźnik wtórny
[447 - Measuring relays]
0%447-01-22
przekaźnik współpracujący z bocznikiem
[447 - Measuring relays]
0%447-01-23
przekaźnik nadmiarowy …
[447 - Measuring relays]
0%447-01-24
przekaźnik niedomiarowy …
[447 - Measuring relays]
0%447-01-25
przekaźnik niedomiarowy i nadmiarowy …
[447 - Measuring relays]
0%447-01-26
przekaźnik stromościowy …
[447 - Measuring relays]
0%447-01-27
przekaźnik prądowy
[447 - Measuring relays]
0%447-01-28
przekaźnik napięciowy
[447 - Measuring relays]
0%447-01-29
przekaźnik częstotliwościowy
[447 - Measuring relays]
0%447-01-30
przekaźnik impedancyjny
[447 - Measuring relays]
0%447-01-31
przekaźnik reaktancyjny
[447 - Measuring relays]
0%447-01-32
przekaźnik odległościowy
[447 - Measuring relays]
0%447-01-33
przekaźnik z charakterystyką mho
[447 - Measuring relays]
0%447-01-34
przekaźnik ziemnozwarciowy
[447 - Measuring relays]
0%447-01-35
przekaźnik od zwarć międzyfazowych
[447 - Measuring relays]
0%447-01-36
przekaźnik nadprądowy cieplny
[447 - Measuring relays]
0%447-01-37
przekaźnik stabilizowany
[447 - Measuring relays]
0%447-01-38
przekaźnik stabilizowany procentowy
[447 - Measuring relays]
0%447-01-39
przekaźnik porównawczy
[447 - Measuring relays]
0%447-01-40
przekaźnik różnicowy
[447 - Measuring relays]
0%447-01-41
przekaźnik kierunkowy
[447 - Measuring relays]
0%447-01-42
przekaźnik mocy
[447 - Measuring relays]
0%447-01-43
przekaźnik porównawczo-fazowy
[447 - Measuring relays]
0%447-01-44
przekaźnik regulacyjny
[447 - Measuring relays]
0%447-01-45
przekaźnik synchronizacyjny
[447 - Measuring relays]
0%447-01-46
przekaźnik posiłkowy
[447 - Measuring relays]
0%447-01-47
przekaźnik V/Hz
[447 - Measuring relays]
0%447-01-48
przekaźnik z przesuniętą charakterystyką mho
[447 - Measuring relays]
0%447-03-06
zasilać przekaźnik
[447 - Measuring relays]
0%448-11-02
przekaźnik zabezpieczeniowy
[448 - Power system protection]
0%721-12-50
przekaźnik telegraficzny
[721 - Telegraphy, facsimile and data communication]
0%721-12-51
przekaźnik wibracyjny
[721 - Telegraphy, facsimile and data communication]
0%811-30-29
przekaźnik samoczynnego rozruchu, m
[811 - Electric traction]
0%811-31-12
przekaźnik nadprądowy, m
[811 - Electric traction]
0%811-31-13
przekaźnik nadnapięciowy, m
[811 - Electric traction]
0%811-31-14
przekaźnik zanikowo napięciowy, m
[811 - Electric traction]
0%811-31-15
przekaźnik ziemnozwarciowy, m
[811 - Electric traction]
0%811-31-16
przekaźnik różnicowy, m
[811 - Electric traction]
0%821-03-13
przekaźnik torowy, m
[821 - Signalling and security apparatus for railways]
0%821-05-53
przekaźnik bezpieczny, m
[821 - Signalling and security apparatus for railways]
0%821-05-59
przekaźnik z pojedynczym zasilaniem, m
[821 - Signalling and security apparatus for railways]
0%821-05-60
przekaźnik z podwójnym zasilaniem, m
[821 - Signalling and security apparatus for railways]
0%821-05-61
przekaźnik bistabilny, m
[821 - Signalling and security apparatus for railways]
0%821-05-62
przekaźnik trójpołożeniowy, m
[821 - Signalling and security apparatus for railways]

Copyright © IEC 2019. All Rights Reserved.